Obserwuj

Używanie trybu Postoju

  • Aby aktywować tryb postoju, użyj przycisku postój na panelu kontrolnym

  • Następnie przypnij rower U-lockiem do stojaka. Upewnij się, że rower znajduje się w trybie postoju

  • Czas postoju wlicza się do twojej liczby dziennych minut.
  • Czas postoju jest limitowany (sprawdź jaki limit wyznaczył twój operator). Jeżeli przekroczysz czas postoju, rower automatycznie zakończy podróż i będzie dostępny dla wszystkich użytkowników.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Oparte na technologii Zendesk